Skip to main content Skip to search

Archives for Blog

Završni račun za 2014. godinu

ADVISER RAČUNOVODSTVO I POREZI DOO  i ove godine nudi privrednim društvima i drugim pravnim licima izradu seta finansijskih izveštaja – završnog računa za 2014. godinu. 

Više o ovome možete pročitati na sledećoj stranici LINK.

Read more

Ukinuta obaveza izbora ličnog lekara

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 126/14 od 19. novembra 2014. godine objavljena je odluka Ustavnog suda kojom su član 142. stav 4. i član 146. stavovi 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12 i 119/12) proglašeni neustavnim.

U pitanju su sledeći delovi zakona:

Član 142. stav 4:

“Naknadna overa isprave o osiguranju, odnosno zdravstvene kartice, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite može se izvršiti pod uslovom da je osigurano lice izvršilo izbor izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.”

Član 146. stavovi 4. i 5:

“Osigurano lice dužno je da kod prve posete zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj poslove obavlja izabrani lekar, a najkasnije u roku od šest meseci od dana sticanja svojstva osiguranog lica u skladu sa ovim zakonom, izvrši izbor izabranog lekara.

Ako osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara u roku iz stava 4. ovog člana, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći do momenta izbora izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom.”

Read more

Spisak najvećih poreskih dužnika

Poreska uprava Republike Srbije objavila je, na svom sajtu, spisak najvećih poreskih dužnika na dan 30.06.2014. godine.

Spisak se sastoji od šest grupisanih izveštaja i to prema vrsti pravnog organizovanja, odnosno statusa. Tako su posebno izdvojeni dužnici aktivna pravna lica, zatim pravna lica u postuku restruktuiranja/privatizacije, pravna lica u postupku stečaja i likvidacije, pravna lica brisana iz registra, pravna lica kojima je oduzet PIB i preduzetnici.

Sve izveštaje možete pogledati na sledećoj web stranici LINK.

Read more

Dostavljanje podataka o finansiranju klubova u 2013. godini

Ministarstvo omladine i sporta poverilo je Sportskom savezu Srbije, odnosno teritorijalnim savezima, da prikupe podatke o < visini sredstava koja klubovi ostvaruju iz budžeta grada, lokalne samouprave, opština, javnih preduzeća i drugih izvora (donacija, sponzorstava).

Obzirom da dopis koji je dostavio SSS nije bio u potpunosti jasan, mi smo postavili nekoliko pitanja na koja nam je SSS odgovorio. Prema tim odgovorima, podaci se dostavljaju za 2013. godinu, i to sa navođenjem osnova sticanja prihoda/primanja, naziv od koga je prihod/primanje ostvaren, pri čemu ne treba navoditi primanja ostvarena po osnovu članarina. Ukoliko klub nije ostvario bilo kakva primanja koja su predmet zahteva MOS-a, onda je potrebno da da izjavu o tome i obavesti granski sportski savez kojem pripada.

Rok za dostavljanje ovih podataka je 27.05.2014. godine. Podaci treba da se dostave granskom sportskom savezu.

Read more

Oprez sa dozvoljenim minusom!

Narodna banka Srbije objavila je na svom sajtu pregled kamatnih stopa po kojima banke računaju kamatu na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja na tekućim računima stanovništva. Obzirom da postoje velike razlike, savetujemo građane da obrate pažnju na to u kojoj banci imaju otvoren tekući račun, kao i korišćenje usluga prekoračenja na istim tim tekućim računima.

U delu sajta gde se nalaze i ostali dokumenti, objavili smo pregled kamatnih stopa (koje su bile aktuelne u februaru mesecu) po bankama.

Pregled možete preuzeti i na sledećem LINKu.

Read more

Tematsko izdanje Biltena 1/2014

Objavljeno je novo izdanje biltena i to prvo u 2014. godini. U biltenu 1/2014 obrađena su ključna pitanja vezana za poslovanje i način rada turističkih agencija.

Bilten se nalazi u delu sajta gde su objavljeni i drugi dokumenti.

LINK

za preuzimanje.

Read more

Izbor načina isplate lične zarade preduzetnika

Preduzetnici koji vode poslovne knjige (koji nisu paušalci), imaju mogućnost da najkasnije
do 31.1.2014. godine dostave obaveštenje Poreskoj upravi (u slobodnoj formi) da li se opredeljuju da u toku 2014. godine isplaćuju ličnu zaradu. Ukoliko izaberu ovu opciju, u obavezi su da ovaj način isplate lične zarade vrše sve do kraja tekuće godine. Mogućnost promene načina isplate lične zarade stiču u decembru 2014. godine.

Read more

Predaja PPP prijave

Sva pravna lica (nezavisno od oblika organizovanja) i preduzetnici su u obavezi da najkasnije do kraja januara, odnosno do 31.1.2014. godine podnesu PPP prijavu nadležnoj jedinici Poreske uprave (na teritoriji opštine gde imaju sedište). Ova prijava sadrži podatke o svim isplatama u toku 2013. godine koje je poreski obveznik (pravno lice ili preduzetnik) izvršio fizičkim licima u toku 2013. godine po bilo kom osnovu.

Ovu poresku prijavu možete podneti i elektronskim putem putem e-servisa Poreske uprave na sledećem LINKU.

Za sve naše klijente, mi smo obezbedili elektronsko podnošenje ove prijave u njihovo ime.

Read more