Godišnji porez građana na dohodak za 2022. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski do 15.05.2023.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2022. godine ostvarili ukupan dohodak (prihod po različitim osnovama) veći od  3.719.376,00 dinara potencijalno podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se najčešće u PPP-PO potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2022.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda domaće pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01. godine za prethodnu godinu.

Ovaj porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Srbiji i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Srbiji).

Godišnji neto prihod preduzetnika koji vodi poslovne knjige, umanjen za porez na prihode od samostalne delatnosti plaćen na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode, a razlika ulazi u dohodak za oporezivanje.

Paušalno utvrđena osnovica iz rešenja Poreske uprave dobijenih u e-poresko sadnuče, umanjena za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti, paušalno oporezovanog preduzetnika, plaćene na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Dividende isplaćene osnivačima privrednih društava ne uvećavaju godišnji zbir dohotka za oporezivanje.

Lični odbitak za umanjenje obaveze iznosi 495.917 dinara, a umanjenje obaveze po izdržavanom članu porodice 185.969 dinara.

Posebno umanjenje obaveze se priznaje i za lica mlađa od 40 godina i to u iznosu tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2022. godini a to je 3.719.376,00 dinara (zarada, prihod od samostalne delatnosti, prihod od autorskih prava).

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PP-GPDG poreske prijave.