Skip to main content Skip to search

Sportski klubovi i udruženja

Sportska udruženja (sportski klubovi i sportska društva) se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonu o sportu, razvrstavaju u grupu DRUGIH PRAVNIH LICA koja su u obavezi da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Sportskim udruženjima nudimo sveobuhvatno računovodstveno praćenje poslovanja, a što uključuje knjigovodstvene usluge za sportske klubove – vođenje poslovnih knjiga koje obezbeđuje:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena

 • mogućnost evidencije poslovnih promena po vrsti/grani sporta

 • mogućnost preuzimanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem

 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima sa fizičkim licima

 • obračun poreza (na donacije, po ugovorima o delu) i podnošenje poreskih prijava

 • sastavljanje ugovora o donaciji, sponzorstvu i drugih dokumenata vezanih za prihode

 • pomoć u vođenju i kontroli ispravnosti popunjavanja Knjige članova

 • evidencija izvoda i blagajne

 • evidencija promena u deviznom platnom prometu i komunikacija sa ino-partnerima po ovim pitanjima

 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa) sa poreskim bilansom

 • komunikacija sa poreskim organima

 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima

 • Asistencija pri popunjavanju Evidencione prijave Republičkog zavoda za sport

 

NAPOMENA:

U zavisnosti od specifičnosti delatnosti svakog klijenta, prilagođavamo i naše usluge.

Ukoliko vas zanima okvirna cena naših usluga, molimo vas da popunite formular na sledećem LINKU.