Skip to main content Skip to search

Sportski klubovi i udruženja

Sportska udruženja (sportski klubovi, sportska društva) se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonu o sportu, razvrstavaju u grupu drugih pravnih lica koja su u obavezi da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog računovodstva.

Ciljna grupa: Sportski klubovi, sportska udruženja, sportska društva, sportski savezi, teretane, fitnes centri i klubovi.

Suštinski, u pitanju su nedobitna pravna lica, gde se najveći broj poslovnih promena odnosi na realizaciju sportskih aktivnosti i gde se ostvaruju prilivi po osnovu donacija, sponzorstava i članarina. 

Sportskim udruženjima nudimo sveobuhvatno računovodstveno praćenje poslovanja, a što uključuje knjigovodstvene usluge za sportske klubove – vođenje poslovnih knjiga koje obezbeđuje:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena
 • mogućnost evidencije poslovnih promena po vrsti/grani sporta
 • mogućnost preuzimanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem
 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima sa fizičkim licima
 • obračun poreza (na donacije, po ugovorima o delu) i podnošenje poreskih prijava
 • sastavljanje ugovora o donaciji, sponzorstvu i drugih dokumenata vezanih za prihode
 • pomoć u vođenju i kontroli ispravnosti popunjavanja Knjige članova
 • evidencija izvoda i blagajne
 • evidencija promena u deviznom platnom prometu i komunikacija sa ino-partnerima po ovim pitanjima
 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa) sa poreskim bilansom
 • komunikacija sa poreskim organima
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • Asistencija pri popunjavanju Evidencione prijave Republičkog zavoda za sport
Cene naših usluga možete pogledati na sledećem LINKU.
Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta LINK.