Skip to main content Skip to search

Osnivanje preduzetnika

– OSNIVANJE  PREDUZETNIKA –

 

Osnivanje preduzetnika za najkraće vreme. Savetovanje pre otvaranja preduzetničke radnje.

 

Budući preduzetnici!

Pružamo usluge registracije novih preduzetničkih agencija (radnji), računajući celokupan proces saveta i registracije koji počinje od obaveza u Agenciji za privredne registre, preko otvaranja računa u banci, evidencije u Upravi javnih prihoda, Poreskoj upravi i Centralnom registru obaveznog osiguranja – CROSO.

Takođe, naša usluga uključuje i poresko savetovanje za osnivanje preduzetnika u smislu pružanja saveta o najboljem obliku pravnog organizovanja poslovne aktivnosti sa stanovišta poreskih propisa, tako da osnivač preduzetnik izabere onaj oblik organizovanja koji će mu omogućiti najpovoljniji oblik oporezivanja. 

Ukoliko se odlučite da poslovne knjige vodite prema dvojnom knjigovodstvu, možemo pomoći sa savetima i našom uslugom vođenja poslovnih knjiga.

 

 

– TABELARNI PREGLED TROŠKOVA OSNIVANJA PREDUZETNIČKE RADNJE –

Vrsta troška

Iznos u RSD – varijanta „papirna“ registracija

Iznos u RSD – varijanta on-line registracija*

Taksa APR

1.500

1.000

Overa OP obrasca kod notara (okvirno)

720

720

Otvaranje računa u banci

0

0

Cena naše usluge

15.000

15.000

UKUPNO

17.220

16.720

Izrada pečata (opciono – ne postoji obaveza)

2.800

2.800

UKUPNO (sa izradom pečata)

20.020

19.520

 

Od 01.10.2018. preduzetnici ne moraju imati pečat u poslovanju.

Od 2018. godine preduzetnici se mogu registrovati i elektronskim putem, pri čemu je taksa povoljnija a postupak se brže završi*.

*Uslov za varijantu on-line elektronske registracije preduzetnika, je da preduzetnik poseduje i da nam dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat – e-potpis.

Klijentima se daju i upustva za dobijanje / kupovinu kvalifikovanog elektronskog setifikata, koji je potrebno da preduzetnik poseduje radi upotrebe elektronskih servisa Poreske uprave i Agencije za privredne registre (na čipovanoj ličnoj karti ili drugoj smart kartici/tokenu – Pošta, Halcom, PKS).

 

Naši klijenti su sa teritorije cele Srbije, ako želite knjigovodstvene usluge za mikro i mala preduzeca  bez dolaska u Beograd, u mogućnosti smo da vam pružimo ovu uslugu.

 

 

Za dodatne informacije, možete poslati e-mejl na osnivanja@adviser.rs ili nas pozvati na broj telefona: 011/63-02-870