Skip to main content Skip to search

Osnivanje udruženja građana

– OSNIVANJE  UDRUŽENJA GRAĐANA –

 

ADVISER pruža usluge pri osnivanju (savetovanje i celokupan postupak osnivanja i registracije) udruženja građana, kao i računovodstvenom i poreskom savetovanju, a što uključuje i klasične knjigovodstvene usluge.

 • Na osnovu dostavljenih informacija i planiranih aktivnosti, proveravamo dostupnost i ispravnost željenog naziva udruženja u APR

 • Pružamo pomoć pri izboru adekvatne šifre delatnosti

 • Pomoć pri izboru adekvatne šifre privredne delatnosti (opciono)

 • Prema željenim ciljevima, dajemo savet i ideje za što preciznije formulisanje članova statuta

 • Evidentiramo stvarnog vlasnika (nakon osnivanja)

 

Dokumenta koja izrađujemo/popunjavamo:

 1. Osnivački akt

 2. Zapisnik sa osnivačke skupštine

 3. Odluke o izboru i imenovanju zastupnika udruženja

 4. Statut

 5. Registraciona prijava osnivanja

 6. Prijava za službenu proveru i registraciju naziva (opciono pre osnivanja)

 7. Uplatnice za potrebnu APR taksu

 8. OP obrazac

 

Nakon osnivanja, rešenje o osnivanju kao i rešenje o dodeljenom PIB-u, stižu na Vašu zahtevanu adresu ili se preuzimaju lično u APR.

Takođe, možemo Vam pomoći pri izboru budućeg izgleda pečata kao i njegovoj izradi, u saradnji sa poslovnim partnerom koji se bavi izradom pečata.

Klijentima se daju i upustva za dobijanje / kupovinu kvalifikovanog elektronskog setifikata, koji je potrebno da zastupnik poseduje radi potpisivanja budućih finansijskih izveštaja – završnih računa.

Cena naše usluge iznosi 20.000 RSD.

 

– PREGLED TROŠKOVA OSNIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA –

Vrsta troška

Iznos u RSD

APR taksa

4.900

Overa kopije lične karte kod notara (po zastupniku)

360

Izrada pečata

2.800

Overa OP obrasca kod notara (jednog zastupnika – po primerku)

360

Otvaranje računa u banci

0

Cena naše usluge

20.000

TOTAL

28.420

Uz uslugu osnivanja dobićete i VAŽNE savete i informacije vezane za početak poslovanja koje će biti u skladu sa Zakonom o udruženjima i Zakonom o računovodstvu.

Klijentima će se po potrebi obezbediti primeri prateće dokumentacije potrebne za ispravno poslovanje, a to su Knjiga odluka, Modeli ugovora i slično.

Klijentima se daju i upustva za dobijanje / kupovinu kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji je potrebno da zastupnik poseduje radi potpisivanja budućih finansijskih izveštaja – završnih računa (na čipovanoj ličnoj karti ili drugoj smart kartici/tokenu – Pošta, Halcom, PKS).

 

Svim klijentima nudimo moguću saradnju za mesečne knjigovodstvene usluge ili izradu završnog računa.

 

Naši klijenti su sa teritorije cele Srbije, odnosno postupak osnivanja i pružanja knjigovodstvenih usluga je moguć na daljinu, bez dolaska u Beograd.

 

Za dodatne informacije, možete poslati e-mejl na osnivanja@adviser.rs ili nas pozvati na broj telefona: 011/63-02-870