Skip to main content Skip to search

Kalkulator za ugovor o autorskom delu (kada je poznat bruto)

Unesite bruto iznos:

Grupa 1: Vajarska dela / tapiserije / umetničku keramiku / keramoplastiku / mozaik i vitraž / za umetničku fotografiju / zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska / grafika / intaerzija / emajl / intarzirane i emajlirane predmete / kostimografiju / modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila.
Grupa 2: Za slikarska dela / grafička dela / industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa / sitnu plastiku / radove vizuelnih komunikacija / radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada / oblikovanje prostora / radove na području hortikulture / vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture / oblikovanje prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa / umetnička rešenja za scenografiju / naučna / stručna / književna i publicistička dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti / za izvodjenje umetničkih dela (sviranje i pevanje / pozorišna i filmska gluma / recitovanje) snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kada se ne izvode u materijalu.
Grupa 3: Za interpretaciju odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike / proizvodnju fonograma / proizvodnju videograma / proizvodnju emisije / proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u prethodnim tačkama.