Skip to main content Skip to search

Udruženja građana

Udruženja građana se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, razvrstavaju u grupu drugih (nedobitnih) pravnih lica koja su u obavezi da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog računovodstva. Najveći broj poslovnih promena nedobitnih pravnih lica (udruženja građana) odnosi se na realizaciju projektnih aktivnosti i prilive od donacija, sponzorstava i članarina. 

Drugim pravnim licima (udruženjima građana) nudimo sveobuhvatno računovodstveno praćenje poslovanja, a što uključuje knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga koje obezbeđuje:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena
 • mogućnost evidencije poslovnih promena po projektnim aktivnostima
 • mogućnost slanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem
 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima sa fizičkim licima
 • obračun poreza (na donacije, po ugovorima o delu) i podnošenje poreskih prijava
 • budžetiranje – sastavljanje budžeta po projektnim aktivnostima, kao i izrada svih drugih pratećih izveštaja
 • pomoć u izradi projekata
 • evidencija izvoda i blagajni
 • evidencija promena u deviznom platnom prometu i komunikacija sa ino-partnerima po ovim pitanjima
 • sastavljanje finansijskih izveštaja po završetku projektnih aktivnosti
 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa) sa poreskim bilansom i IPONO obrascem
 • komunikacija sa poreskim organima
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
  Napominjemo da, u zavisnosti od specifičnosti delatnosti svakog klijenta, prilagođavamo naše usluge.

   
  Cene naših usluga možete pogledati na sledećem LINKU.
  Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta LINK.