Skip to main content Skip to search

Udruženja građana

Udruženja građana se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, razvrstavaju u grupu DRUGIH PRAVNIH LICA koja su u obavezi da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Drugim pravnim licima (udruženjima građana) nudimo sveobuhvatno računovodstveno praćenje poslovanja, a što uključuje knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga koje obezbeđuje:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena

 • mogućnost evidencije poslovnih promena po projektnim aktivnostima

 • mogućnost slanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem

 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima sa fizičkim licima

 • obračun poreza (na donacije, po ugovorima o delu) i podnošenje poreskih prijava

 • budžetiranje – sastavljanje budžeta po projektnim aktivnostima, kao i izrada svih drugih pratećih izveštaja

 • pomoć u izradi projekata

 • evidencija izvoda i blagajni

 • evidencija promena u deviznom platnom prometu i komunikacija sa ino-partnerima po ovim pitanjima

 • sastavljanje finansijskih izveštaja po završetku projektnih aktivnosti

 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa) sa poreskim bilansom i IPONO obrascem

 • komunikacija sa poreskim organima

 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima

 

NAPOMENA:

U zavisnosti od specifičnosti delatnosti svakog klijenta, prilagođavamo i naše usluge.

Ukoliko vas zanima okvirna cena naših usluga, molimo vas da popunite formular na sledećem LINKU.