Skip to main content Skip to search

Osnivanje firme doo – društva sa ograničenom odgovornošću

– OSNIVANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (DOO) –

  • Na osnovu dostavljenih informacija i planiranih aktivnosti, proveravamo dostupnost i ispravnost željenog naziva DOO na sajtu APR

  • Pomoć pri izboru adekvatnih i dozvoljenih registracionih šifri delatnosti

  • Prema željenim ciljevima, dajemo savet i ideje za što preciznije formulisanje članova ugovora o osnivanju ili odluke o osnivanju

  • Dajemo upute za uplatu osnivačkog uloga – otvaranje privremenog računa firme (u slučaju upisa i uplate osnivačkog uloga pri osnivanju)

  • Obavljamo prijavu i odjavu radnika pri Centralnom registru (rfzo, pio, nsz) (usluga se dodatno nalaćuje)

  • Evidentiramo stvarnog vlasnika (nakon osnivanja)

Dokumenta koja izrađujemo/popunjavamo:

◎ Osnivački akt – odluka ili ugovor o osnivanju privrednog društva (ako ima više osnivača)
◎ Odluke o imenovanju i ovlašćenjima direktora – zakonskog zastupnika društva
◎ OP obrazac zastupnika firme
◎ Registracionu prijavu osnivanja DOO
◎ Registracionu prijavu registracije naziva (opciono)
◎ Potrebne uplatnice za APR takse

Ukoliko želite, postupak fizičkog odnošenja/predaje dokumentacije u Agenciju za privredne registre takođe radimo mi, dok rešenje o osnivanju kao i dodeljeni PIB, stižu na Vašu zahtevanu adresu. Takođe, možemo Vam pomoći pri izboru budućeg izgleda pečata kao i njegovoj izradi nakon osnivanja, po najpovoljnijoj ceni, u saradnji sa poznatim i proverenim poslovnim partnerom koji se bavi izradom pečata.

Cena naše usluge iznosi 10.000  RSD.

– TABELARNI PREGLED TROŠKOVA OSNIVANJA DOO –

Vrsta troška

Iznos u RSD – varijanta „papirna“ registracija

Iznos u RSD – varijanta on-line registracija

Taksa APR

4.900

4.500

Registracija i objava osnivačkog akta

1.000

1.000

Overa osnivačkog akta u sudu ili opštini (okvirno)

1.080

0

Overa OP obrasca  u sudu ili opštini (okvirno)

1.080

1.080

Otvaranje računa u banci

0

0

Cena naše usluge

10.000

10.000

UKUPNO

18.060

16.580

Ne postoji obaveza, ali postoji praksa: Izrada pečata (i štambilja) (okvirno)

1.700

1.700

UKUPNO (sa izradom pečata)

19.760

18.280

>>>Novi Zakon o privrednim društvima smanjio je visinu osnivačkog uloga na samo 100 dinara, naša preporuka je da minimalni ulog bude 1.000 dinara, zbog vidljive bilansne pozicije kapitala<<<

Uz uslugu osnivanja DOO, dobićete i  VAŽNE savete i informacije vezane za početak poslovanja koje zahteva  Zakon o računovodstvu. Takođe, pored usluge samog osnivanja u APR-u, mi pružamo i uslugu prijave pravnog lica u Upravu javnih prihoda, Poresku upravu i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Naši klijenti su sa teritorije cele Srbije, odnosno postupak osnivanja i pružanja knjigovodstvenih usluga je moguć na daljinu, bez dolaska u Beograd.

Za dodatne informacije, možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas pozvati na sledeće brojeve telefona: 011/4064-035 i 060/7300-116.