Skip to main content Skip to search

Osnivanje firme doo – društva sa ograničenom odgovornošću

– OSNIVANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – OSNIVANJE  DOO –

 

Usluga osnivanja DOO/osnivanje firme podrazumeva:

  • Na osnovu dostavljenih informacija i planiranih aktivnosti, proveravamo dostupnost i ispravnost željenog naziva DOO na sajtu APR

  • Pružamo pomoć pri izboru adekvatne šifre privredne delatnosti

  • Prema željenim ciljevima, dajemo savet i ideje za što preciznije formulisanje članova ugovora o osnivanju ili odluke o osnivanju

  • Dajemo upute za uplatu osnivačkog uloga – otvaranje privremenog računa firme (u slučaju uplate osnivačkog uloga pri postupku osnivanja)

  • Evidentiramo stvarnog vlasnika u APR (nakon osnivanja)

  • Obavljamo prijavu radnika pri Centralnom registru – CROSO (rfzo, pio, nsz) (usluga se dodatno nalaćuje)

  • Spremamo i podnosimo prijavu za EKO taksu (taksa za zaštitu životne sredine) (usluga se dodatno nalaćuje)

 

Dokumenta koja izrađujemo/popunjavamo:

◎ Osnivački akt – odluka ili ugovor o osnivanju privrednog društva (ako ima više osnivača)
◎ Odluke o imenovanju i ovlašćenjima direktora – zakonskog zastupnika društva
◎ OP obrazac zastupnika firme
◎ Registracionu prijavu osnivanja DOO
◎ Registracionu prijavu službene provere i rezervisanja naziva (opciono)
◎ Potrebne uplatnice za APR takse

Nakon osnivanja, rešenje o osnivanju kao i rešenje o dodeljenom PIB-u, stižu na Vašu zahtevanu adresu ili se preuzimaju lično u APR.

Takođe, možemo Vam pomoći pri izboru budućeg izgleda pečata kao i njegovoj izradi nakon osnivanja ukoliko Vam je potreban, u saradnji sa poslovnim partnerom koji se bavi izradom pečata.

Klijentima se daju i upustva za dobijanje / kupovinu kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji je potrebno da zastupnik poseduje radi potpisivanja budućih finansijskih izveštaja – završnih računa.

Cena naše usluge iznosi 20.000  RSD.

– TABELARNI PREGLED TROŠKOVA OSNIVANJA DOO –

Vrsta troška

Iznos u RSD – varijanta „papirna“ registracija

Iznos u RSD – varijanta on-line registracija*

Taksa APR

4.900

4.500

Registracija i objava osnivačkog akta

1.000

0

Overa osnivačkog akta kod notara (okvirno)

720

0

Overa OP obrasca  kod notara (okvirno)

720

720

Otvaranje računa u banci

0

0

Cena naše usluge

20.000

20.000

UKUPNO

27.340

25.520

Izrada pečata (opciono – ne postoji obaveza za DOO)

2.800

2.800

UKUPNO (sa izradom pečata)

30.140

28.320

Pored usluge samog osnivanja u APR-u, mi pružamo i opcionu dodatnu uslugu podnošenja prijava pravnog lica u Upravu javnih prihoda (Lokalnu poresku administraciju – LPA), Poresku upravu (E-porezi) i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO.

* Uslov za varijantu on-line elektronske registracije DOO, je da osnivač poseduje i da nam dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat – e-potpis (na čipovanoj ličnoj karti ili drugoj smart kartici/tokenu – Pošta, Halcom, PKS).

Svim klijentima nudimo moguću saradnju za mesečne knjigovodstvene usluge ili izradu završnog računa.

Naši klijenti su sa teritorije cele Srbije, odnosno postupak osnivanja i pružanja knjigovodstvenih usluga je moguć na daljinu, bez dolaska u Beograd.

 

Za dodatne informacije, možete poslati e-mejl na osnivanja@adviser.rs ili nas pozvati na telefon broj: 011/63-02-870