Skip to main content Skip to search

Knjigovodstvo za mikro i mala preduzeća

Za mikro i mala preduzeća (DOO) i za preduzetnike (koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva), naša agencija nudi uslugu vođenja poslovnih knjiga, a što uključuje:

 • sintetičku i analitičku evidenciju svih poslovnih promena

 • vođenje robnog knjigovodstva

 • izradu kalkulacija cene koštanja, nabavne cene i prodajne cene

 • vođenje evidencija o ulaznim i izlaznim fakturama

 • vođenje evidencija o troškovima i prihodima po mestima troškova (organizacionim jedinicama)

 • sastavljanje internih izveštaja prilagođenih potrebama klijenta

 • mogućnost dostavljanja i preuzimanja svih podataka elektronskim putem

 • obračun PDV i obračun poreza na imovinu, poreza na prenos aposolutnih prava i drugih poreza

 • vođenje evidencije o radnicima i staranje o zdravstvenim knjižicama

 • obračun zarada sa obračunom poreza i doprinosa za sve zaposlene, kao i elektronsko podnošenje istih

 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima gde je primalac fizičko lice, kao i elektronsko podnošenje istih

 • obračun poreza i praćanje rokova za podnošenje poreskih prijava

 • vođenje analitičke evidencije o osnovnim sredstvima

 • vođenje evidencija o platnom prometu i gotovini (blagajna)

 • izradu i podnošenje finansijskhi izveštaja (završnog računa)

 • izradu studije o transfernim cenama

 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima

 • izrada M4 obrasca

 

 

NAPOMENA:

U zavisnosti od specifičnosti delatnosti svakog klijenta, prilagođavamo i naše usluge.

Ukoliko vas zanima okvirna cena naših usluga, molimo vas da popunite formular na sledećem LINKU.