Skip to main content Skip to search

Izrada biznis planova

Biznis planovi predstavljaju osnovni zahtev gotovo svih kreditora i potrebu menadžmenta preduzeća, kako bi mogli oceniti opravdanost i isplativost poslovnih ideja. Bez dobro urađenih biznis planova, nemoguće je zamisliti kvalitetno i kontrolisano odvijanje poslovnog procesa.

Naša agencija, u saradnji sa menadžmentom i stručnim službama preduzeća, radi izradu sveobuhvatnog biznis plana, a što uključuje:

1) Sagledavanje preduzeća i njegovih potencijala,

2) Ocenu poslovne ideje i procenu potrebnih izvora sredstava,

3) Planiranje (budžetiranje) novčanih tokova, prihoda, rashoda i rezultata poslovne aktivnosti,

4) Izradu pregledne prezentacije u Microsoft PowerPoint-u.

 

Biznis plan radimo u dva vrlo koncizna dela – opisni (tekstualni) i računski deo.

Prema potrebni, spremni smo i da učestvujemo direktno sa menadžemtnom u pregovorima sa kreditorima i pojašnjenjima sadržaja biznis plana.

 

Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta (LINK).