Skip to main content Skip to search

Likvidacija i brisanje pravnih lica

Pored knjigovodstvenih usluga, naša agencija pruža i usluge likvidacije i brisanja/gašenja:

  • DOO – društva sa ograničenom odgovornošću;
  • udruženja građana;
  • sportskog udruženja/sportskog društva/sportskog saveza (klub, akademija, fitnes centar, teretana,..);
  • zadužbine ili fondacije
  • preduzetnika.

Sprovodimo KOMPLETAN proces brisanja/gašenja, a što uključuje:

  1. Izradu i podnošenje likvidacione dokumentacije Agenciji za privredne registre (APR);
  2. Sastavljanje i podnošenje vanrednih finansijskih izveštaja APRu;
  3. Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa Poreskoj upravi;
  4. Pregled poreskih dugovanja i utvrđivanje stvarnih poreskih obaveza u komunikaciji sa Poreskom upravom i Upravom javnih prihoda lokalne samouprave;
  5. Obavljanje pratećih poslova vezanih za Fond PIO i RFZO.

NAPOMENA: kod pravnih lica DOO – društva sa ograničenom odgovornošću  proces likvidacije traje najmanje 120 dana (ovaj rok je propisan Zakonom i ne može se skratiti), a u proseku je to 140 dana.

NAPOMENA: kod udruženja građana, sportskih udruženja, fondacija i zadužbina likvidacija se može obaviti u punom trajanju (minimum 120 dana) i skraćenim postupkom, gde članovi posebnom izjavom solidarno garantuju da udruženje nema neizmirenih obaveza i to za period do 3 godine nakon brisanja.

Za dodatne informacije, možete poslati mejl na office@adviser.rs ili pozvati brojeve telefona: 011/4064-035 ili 060/7300-116.