Skip to main content Skip to search

Likvidacija i brisanje pravnih lica

Naša agencija pruža i usluge likvidacije i brisanja/gašenja:

  • DOO – društva sa ograničenom odgovornošću;

  • udruženja građana;

  • sportskog udruženja/sportskog društva/sportskog saveza (klub, akademija, fitnes centar, teretana,..);

  • zadužbine ili fondacije

  • preduzetnika.

 

Sprovodimo KOMPLETAN proces brisanja/gašenja, a što uključuje:

  1. Izradu i podnošenje likvidacione dokumentacije Agenciji za privredne registre (APR);

  2. Sastavljanje i podnošenje vanrednih finansijskih izveštaja APRu;

  3. Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa Poreskoj upravi;

  4. Pregled poreskih dugovanja i utvrđivanje stvarnih poreskih obaveza u komunikaciji sa Poreskom upravom i Upravom javnih prihoda lokalne samouprave;

  5. Obavljanje pratećih poslova vezanih za Fond PIO i RFZO.

 

NAPOMENA: kod pravnih lica DOO – društva sa ograničenom odgovornošću  proces likvidacije traje najmanje 120 dana (ovaj rok je propisan Zakonom i ne može se skratiti), a u proseku je to 140 dana.

NAPOMENA: kod udruženja građana, sportskih udruženja, fondacija i zadužbina likvidacija se može obaviti u punom trajanju (minimum 120 dana) i skraćenim postupkom, gde članovi posebnom izjavom solidarno garantuju da udruženje nema neizmirenih obaveza i to za period do 3 godine nakon brisanja.

Za dodatne informacije, možete poslati mejl na office@adviser.rs ili pozvati broj telefona: 011/40-64-035