Skip to main content Skip to search

Turizam

Naša agencija je, između ostalog, specijalizovana i za vođenje poslovnih knjiga turističkim agencijama, nezavisno da li su u pitanju turistička agencija – organizator putovanja ili turistička agencija – subagent (posrednik). Uz to, imamo iskustvo u radu u softverima koje koriste turističke agencije u svom poslovanju, a što nama i našim klijentima značajno olakšava razmenu podataka.

Naša agencija nudi uslugu vođenja poslovnih knjiga turističkim agencijama, a koja obuhvata osnovne knjigovodstvene poslove:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena
 • mogućnost evidencije poslovnih promena po organizacionim delovima
 • mogućnost slanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem
 • obračun zarada sa obračunom poreza i doprinosa za sve zaposlene
 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima za fizička lica
 • obračun poreza i praćanje rokova za podnošenje poreskih prijava
 • evidencija osnovnih sredstava i obračun računovodstvene i poreske amortizacije
 • evidencija promena u platnom prometu (izvodi)
 • evidencija promena u blagajni
 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa) sa poreskim bilansom
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • izrada M4 obrasca
 

 Pored navedenih poslova, posebno za turističke agencije obezbeđujemo:

 • pravilno utvrđivanje PDV-a (imamo razvijen sopstveni softver za tačno utvrđivanje PDV-a kroz sve mesece)
 • savete i pomoć kod rada sa fiskalnom kasom
 • savete i pomoć kod vođenja Knjige evidencije ugovora, Knjige evidencije prodatih turističkih aranžmana, Knjige Izdate garancije za osiguranje
 • pravilno kursiranje obaveza i potraživanja
 • komunikaciju na poslovnom engleskom jeziku sa vašim poslovnim partnerima u inostranstvu

 

Cene naših usluga i način njihovog računavanja možete pogledati na sledećem LINKU.
Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta LINK.