Skip to main content Skip to search

Turizam

ADVISER ima dugogodišnje iskustvo u vođenju poslovnih knjiga za turističke agencije (oranizatore i posrednike, tj. subagente). Uz to, imamo iskustvo u radu u softverima koje koriste turističke agencije u svom poslovanju, a što nama i našim klijentima značajno olakšava razmenu podataka.

Naša agencija nudi uslugu vođenja poslovnih knjiga turističkim agencijama, a koja obuhvata osnovne knjigovodstvene poslove:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena

 • mogućnost evidencije poslovnih promena po organizacionim delovima

 • mogućnost slanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem

 • obračun zarada sa obračunom poreza i doprinosa za sve zaposlene

 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima za fizička lica

 • obračun poreza i praćanje rokova za podnošenje poreskih prijava

 • evidencija osnovnih sredstava i obračun računovodstvene i poreske amortizacije

 • evidencija promena u platnom prometu (izvodi)

 • evidencija promena u blagajni

 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa) sa poreskim bilansom

 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima

 • izrada M4 obrasca

 

 Pored navedenih poslova, posebno za turističke agencije obezbeđujemo:

 • pravilno utvrđivanje PDV-a (imamo razvijen sopstveni softver za tačno utvrđivanje PDV-a kroz sve mesece)

 • savete i pomoć kod rada sa fiskalnom kasom

 • savete i pomoć kod vođenja Knjige evidencije ugovora, Knjige evidencije prodatih turističkih aranžmana, Knjige Izdate garancije za osiguranje

 • pravilno kursiranje obaveza i potraživanja

 • komunikaciju na poslovnom engleskom jeziku sa vašim poslovnim partnerima u inostranstvu

 

NAPOMENA:

U zavisnosti od specifičnosti delatnosti svakog klijenta, prilagođavamo i naše usluge.

Ukoliko vas zanima okvirna cena naših usluga, molimo vas da popunite formular na sledećem LINKU.