Skip to main content Skip to search

Srednja preduzeća

U srednja preduzeća, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, spadaju ona preduzeća koja ispunjavanju najmanje dva od navedena tri kriterijuma:

 1. imaju prosećan broj zaposlenih od 50 do 250,
 2. ostvaruju godišnji prihod između 8.800.000 do 35.000.000 evra,
 3. prosečna vrednost imovine između 4.400.000 i 17.500.000 evra.
 Promena statusa preduzeća iz mikro/malog u srednje ne utiče na oporezivanje, ali značajno menja sistem rada i izveštavanja, a time i utiče na rast troškova (na prvom mestu – revizije). Takođe, kada preduzeće ispuni najmanje dva od propisana tri kriterijuma znači da je dostiglo visok nivo poslovne aktivnosti koja zahteva stalno, sveobuhvatno, kvalitetno i pregledno praćenje poslovnih procesa. Upravo takvu uslugu nudi naša agencija. U sklopu računovodstvenih usluga, preporučujemo i uvođenje kontrolinga u takva preduzeća, jer bez prilagođenog potrebama, ažurnog i tačnog izveštavanja menadžmenta o nastalim procesima u preduzeću, nemoguće je upravljanje istim, a da rizik od poslovanja ne bude veliki.

Srednjim preduzećima nudimo sveobuhvatano računovodstveno praćenje poslovanja, a što uključuje knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa MRS/MSFI  koja obezbeđuje:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena
 • mogućnost evidencije poslovnih promena po organizacionim delovima, odnosno mestima troškova i profitnim centrima
 • mogućnost slanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem
 • obračun zarada sa obračunom poreza i doprinosa, kao i elektronsko podnošenje istih
 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima sa fizičkim licima, kao i elektronsko podnošenje istih
 • obračun svih ostalih poreza (PDV, porez na prenos apsolunih prava, poreza na imovinu i slično)
 • projektovani obračun poreza na imovinu i drugih poreza po rešenjima poreskih organa
 • evidencija osnovnih sredstava i obračun računovodstvene i poreske amortizacije
 • evidencija promena u platnom prometu – evidencija promena u blagajni
 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa)
 • evidencija promena na klasi 9 – pogonsko knjigovodstvo
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • izrada M4 obrasca

 Cene naših usluga možete pogledati na sledećem LINKU.

Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta LINK.