Skip to main content Skip to search

Srednja preduzeća

U srednja preduzeća, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, spadaju ona preduzeća koja ispunjavanju najmanje dva od navedena tri kriterijuma:

 1. imaju prosećan broj zaposlenih od 50 do 250,

 2. ostvaruju godišnji prihod između 8.800.000 do 35.000.000 evra,

 3. prosečna vrednost imovine između 4.400.000 i 17.500.000 evra.

Promena statusa preduzeća iz mikro/malog u srednje ne utiče na oporezivanje, ali značajno menja sistem rada i izveštavanja, a time i utiče na rast troškova (na prvom mestu – revizije). Takođe, kada preduzeće ispuni najmanje dva od propisana tri kriterijuma znači da je dostiglo visok nivo poslovne aktivnosti koja zahteva stalno, sveobuhvatno, kvalitetno i pregledno praćenje poslovnih procesa. Upravo takvu uslugu nudi naša agencija. U sklopu računovodstvenih usluga, preporučujemo i uvođenje kontrolinga u takva preduzeća, jer bez prilagođenog potrebama, ažurnog i tačnog izveštavanja menadžmenta o nastalim procesima u preduzeću, nemoguće je upravljanje istim, a da rizik od poslovanja ne bude veliki.

Srednjim preduzećima nudimo sveobuhvatano računovodstveno praćenje poslovanja, a što uključuje knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa MRS/MSFI  koja obezbeđuje:

 • sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena

 • mogućnost evidencije poslovnih promena po organizacionim delovima, odnosno mestima troškova i profitnim centrima

 • mogućnost slanja i dostavljanja svih podataka elektronskim putem

 • obračun zarada sa obračunom poreza i doprinosa, kao i elektronsko podnošenje istih

 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima sa fizičkim licima, kao i elektronsko podnošenje istih

 • obračun svih ostalih poreza (PDV, porez na prenos apsolunih prava, poreza na imovinu i slično)

 • projektovani obračun poreza na imovinu i drugih poreza po rešenjima poreskih organa

 • evidencija osnovnih sredstava i obračun računovodstvene i poreske amortizacije

 • evidencija promena u platnom prometu – evidencija promena u blagajni

 • sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja (završnog računa)

 • evidencija promena na klasi 9 – pogonsko knjigovodstvo

 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima

 • izrada M4 obrasca

 

 

NAPOMENA:

U zavisnosti od specifičnosti delatnosti svakog klijenta, prilagođavamo i naše usluge.

Ukoliko vas zanima okvirna cena naših usluga, molimo vas da popunite formular na sledećem LINKU.