Skip to main content Skip to search

Završni račun

– ZAVRŠNI RAČUN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE –

Set godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za MIKRO PRAVNA LICA i PREDUZETNIKE koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjgovodstva obuhvata izradu:

 1. Bilansa stanja,

 2. Bilansa uspeha, i

 3. Statističkog izveštaja,

 4. (Napomena uz izveštaje)

 

Ostala pravna lica (velika, srednja i mala), pored navedenih izveštaja, treba da sastave i:

 1. Izveštaj o ostalom rezultatu,

 2. Izveštaja o promenama na kapitalu,

 3. Izveštaja o tokovima gotovine,

 4. Napomene uz finansijske izveštaje, i

 5. Godišnji izveštaj o poslovanju.

 

Izrada završnog računa se ne završava izradom finansijskih izveštaja, već je potrebno uraditi i obračun poreza na dobit na tačno propisanim obrascima (putem sistema e-Porezi) koje čine:

 1. Poreski bilans,

 2. Poreske prijave APD i PDP, 

 3. Poreski obrasci: PK, OA, OA-I i SU.

 

NAPOMENE:

(A) Finansijski izveštaji i poreski bilans se predaju isključivo elektronskim putem, podnošenjem preko Posebnog informacionog sistema APR-a, odnosno preko sistema E-Porezi Poreske uprave. Svi izveštaji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom (KEP) zakonskog zastupnika (ovi potpisi se mogu besplatno izvaditi u MUP-u ukoliko zakonski zastupnik ima ličnu kartu sa čipom, ili u: Pošti, HALCOM-u, Privrednoj Komori i na još nekim mestima  uz određenu naknadu).

(B) Pravna lica koja nisu imala promet u izveštajnoj godini i istovremeno nemaju imovinu i obaveze u poslovnim knjigama, obavezni su da putem Posebnog informacionog sistema APR-a dostave Izjavu o neaktivnosti koju potpisuje zakonski zastupnik kvalifikovanim elektronskim potpisom.

 

– ZAVRŠNI RAČUN ZA  DRUGA PRAVNA LICA (SPORTSKA UDRUŽENJA, UDRUŽENJA GRAĐANA, FONDACIJE) –

Set finansijskih izveštaja sa poreskim bilansom za druga pravna lica (udruženja građana, sportska udruženja) uključuje izradu:

 1. Bilansa stanja,

 2. Bilansa uspeha,

 3. Statističkog izveštaja,

 4. Poreskog bilansa sa IPONO obrascem.

 

Za dodatne informacije možete poslati mejl na zrfi@adviser.rs ili putem telefona 011/4064-035.