Skip to main content Skip to search

Završni račun

Agencija ADVISER RAČUNOVODSTVO I POREZI DOO nudi svim zainteresovanim privrednim subjektima (srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnici koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva) savetovanje u izradi ili potpunu izradu godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) saglasno važećim propisima Republike Srbije, odnosno Zakonu o računovodstvu.

Šta je završni račun?

Napominjemo da set godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjgovodstva obuhvata izradu:

 1. Bilansa stanja,
 2. Bilansa uspeha, i
 3. Statističkog izveštaja,

Ostala pravna lica (velika, srednja i mala), uz BS, BU i SI potrebno je da sastave i:

 1. Izveštaj o ostalom rezultatu,
 2. Izveštaja o promenama na kapitalu,
 3. Izveštaja o tokovima gotovine,
 4. Napomene uz finansijske izveštaje, i
 5. Godišnji izveštaj o poslovanju.

Izrada završnog računa se ne završava izradom finansijskih izveštaja, već je potrebno uraditi i obračun poreza na dobit na tačno propisanim obrascima (putem sistema e-Porezi) koje čine:

 1. Poreski bilans,
 2. Poreske prijave APD i PDP, 
 3. Poreski obrasci: PK, OA i SU.

NAPOMENE:

(A) Finansijski izveštaji i poreski bilans se predaju isključivo elektronskim putem, podnošenjem preko Posebnog informacionog sistema APR-a, odnosno preko sistema E-Porezi Poreske uprave. Svi izveštaji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom (KEP) zakonskog zastupnika (ovi potpisi se mogu besplatno izvaditi u MUP-u ukoliko zakonski zastupnik ima ličnu kartu sa čipom, ili u: Pošti, HALCOM-u, Privrednoj Komori i na još nekim mestima  uz određenu naknadu).

(B) Pravna lica koja nisu imala promet u izveštajnoj godini i istovremeno nemaju imovinu i obaveze u poslovnim knjigama, obavezni su da putem Posebnog informacionog sistema APR-a dostave Izjavu o neaktivnosti koju potpisuje zakonski zastupnik kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Uz ponudu privrednim subjektima, ponuda je upućena i neprofitnom sektoru/drugim pravnim licima (udruženja građana, sportska udruženja) za izradu potpunog seta godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) prema propisima Republike Srbije: Zakonu o računovodstvu, Zakonu o udruženjima građana, Zakonu o sportu i Zakonu o porezu na dobit pravnih lica. Set finansijskih izveštaja sa poreskim bilansom za druga pravna lica (udruženja građana, sportska udruženja) uključuje izradu:

 1. Bilansa stanja,
 2. Bilansa uspeha,
 3. Statističkog izveštaja,
 4. Poreskog bilansa sa IPONO obrascem.

Cene naših usluga za izradu finansijskih izveštaja (završnog računa) sa poreskim bilansom možete pogledati na sledećem LINKU.

Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta.