Skip to main content Skip to search

Mikro i mala preduzeća

Za mikro i mala preduzeća (DOO) i za preduzetnike (koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva), naša agencija nudi uslugu vođenja poslovnih knjiga, a što uključuje:

 • sintetičku i analitičku evidenciju svih poslovnih promena
 • vođenje robnog knjigovodstva
 • izradu kalkulacija cene koštanja, nabavne cene i prodajne cene
 • vođenje evidencija o ulaznim i izlaznim fakturama
 • vođenje evidencija o troškovima i prihodima po mestima troškova (organizacionim jedinicama)
 • sastavljanje internih izveštaja prilagođenih potrebama klijenta
 • mogućnost dostavljanja i preuzimanja svih podataka elektronskim putem
 • obračun PDV i obračun poreza na imovinu, poreza na prenos aposolutnih prava i drugih poreza
 • vođenje evidencije o radnicima i staranje o zdravstvenim knjižicama
 • obračun zarada sa obračunom poreza i doprinosa za sve zaposlene, kao i elektronsko podnošenje istih
 • obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima gde je primalac fizičko lice, kao i elektronsko podnošenje istih
 • obračun poreza i praćanje rokova za podnošenje poreskih prijava
 • vođenje analitičke evidencije o osnovnim sredstvima
 • vođenje evidencija o platnom prometu i gotovini (blagajna)
 • izradu i podnošenje finansijskhi izveštaja (završnog računa)
 • izradu studije o transfernim cenama
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • izrada M4 obrasca

NAPOMENA:

U skladu sa odredbama člana 6. stav 2. Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013), u mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledeća tri kriterijuma:

 1. Prosečan broj zaposlenih 10;
 2. Poslovni prihod 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
 3. Prosečna vrednost poslovne imovine 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Napominjemo da, u zavisnosti od specifičnosti delatnosti svakog klijenta, prilagođavamo i naše usluge.
Cene naših usluga možete pogledati na sledećem LINKU.
Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta LINK.