Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u martu 2022. godine prosečna (bruto) zarada* iznosila je 102.781 RSD, a neto 74.664 RSD.

Zarade

Nominalni indeks

III 2022

I-III 2022

III /II

Prosečna zarada

102.781

99.356

105,5

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa 

74.664

72.067

105,7

* Nisu uključeni podaci sa teritorije AP Kosovo i Metohija