U Službenom glasniku Republike Srbije broj 126/14 od 19. novembra 2014. godine objavljena je odluka Ustavnog suda kojom su član 142. stav 4. i član 146. stavovi 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12 i 119/12) proglašeni neustavnim.

U pitanju su sledeći delovi zakona:

Član 142. stav 4:

“Naknadna overa isprave o osiguranju, odnosno zdravstvene kartice, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite može se izvršiti pod uslovom da je osigurano lice izvršilo izbor izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.”

Član 146. stavovi 4. i 5:

“Osigurano lice dužno je da kod prve posete zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj poslove obavlja izabrani lekar, a najkasnije u roku od šest meseci od dana sticanja svojstva osiguranog lica u skladu sa ovim zakonom, izvrši izbor izabranog lekara.

Ako osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara u roku iz stava 4. ovog člana, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći do momenta izbora izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom.”