Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o turizmu koje su objavljene u “Službenom glasniku RS” broj 84/2015 od 06.10.2015. godine. Izmene i dopune su dosta značajne, tako da je zakonodavac predvideo rok za usaglašavanje sa ovim izmenama i dopunama. Predviđeno je da privredna društava koja se bave turizmom, usklade svoje poslovanje sa novim zakonom najkasnije do 11.04.2016. godine (šest meseci od stupanja na snagu Zakona).