Poreska uprava Republike Srbije objavila je, na svom sajtu, spisak najvećih poreskih dužnika na dan 30.06.2014. godine.

Spisak se sastoji od šest grupisanih izveštaja i to prema vrsti pravnog organizovanja, odnosno statusa. Tako su posebno izdvojeni dužnici aktivna pravna lica, zatim pravna lica u postuku restruktuiranja/privatizacije, pravna lica u postupku stečaja i likvidacije, pravna lica brisana iz registra, pravna lica kojima je oduzet PIB i preduzetnici.

Sve izveštaje možete pogledati na sledećoj web stranici LINK.