Skip to main content Skip to search

Archives for Blog

Bilten 1/2013

Objavljeno je prvo izdanje Biltena naše agencije koji možete preuzeti na našem sajtu. Bilten će biti besplatan i dostupan svim našim klijetinam i posetiocima sajta.

Cilj objavljivanja biltena je da se na taj način pojasne propisi kojima se uređuje finansijski, računovodstveni i poreski aspekt poslovanja privrednih subjekata i udruženja, a koji su često jako teški za razumevanje onima koji se ne bave poslovima iz oblasti finansija, računovodstva i poreza.

Nadamo se da će Bilten ispuniti naša očekivanja, a tome će pomoći i zapažanja i predlozi korisnika.

Bilten možete preuzeti na sledećem linku

Read more

Predaja završnog računa za 2012. godinu

Predaja završnog računa za 2012. godinu ne razlikuje se značajno od načina na koji je to urađeno za završni račun za 2011. godinu. Agencija za privredne registre omogućila je predaju završnog računa putem svoje aplikacije, ali i dalje važi obaveza da se obrasci predaju i putem pošte. Krajnji rok za predaju obrazaca je 28.2.2013. godine. Takođe, napominjemo i da je krajnji rok za predaju poreskog bilansa pomeren na 11.3.2013. godine (jer10.3.2013. godine pada u nedelju). – Više možete pogledati u delu našeg sajta koji se odnosi na predaju završnog računa.

Read more