Skip to main content Skip to search

Archives for Blog

Predaja završnog računa za 2012. godinu

Predaja završnog računa za 2012. godinu ne razlikuje se značajno od načina na koji je to urađeno za završni račun za 2011. godinu. Agencija za privredne registre omogućila je predaju završnog računa putem svoje aplikacije, ali i dalje važi obaveza da se obrasci predaju i putem pošte. Krajnji rok za predaju obrazaca je 28.2.2013. godine. Takođe, napominjemo i da je krajnji rok za predaju poreskog bilansa pomeren na 11.3.2013. godine (jer10.3.2013. godine pada u nedelju). – Više možete pogledati u delu našeg sajta koji se odnosi na predaju završnog računa.

Read more