Naša agencija pustila je u
rad novi sajt koji je napravljen u formi koja treba da najefikasnije odgovori potrebama naših klijenata, kao i onima koji se informišu o računovodstvu, porezima i finansijama u Srbiji.