Ministarstvo omladine i sporta poverilo je Sportskom savezu Srbije, odnosno teritorijalnim savezima, da prikupe podatke o < visini sredstava koja klubovi ostvaruju iz budžeta grada, lokalne samouprave, opština, javnih preduzeća i drugih izvora (donacija, sponzorstava).

Obzirom da dopis koji je dostavio SSS nije bio u potpunosti jasan, mi smo postavili nekoliko pitanja na koja nam je SSS odgovorio. Prema tim odgovorima, podaci se dostavljaju za 2013. godinu, i to sa navođenjem osnova sticanja prihoda/primanja, naziv od koga je prihod/primanje ostvaren, pri čemu ne treba navoditi primanja ostvarena po osnovu članarina. Ukoliko klub nije ostvario bilo kakva primanja koja su predmet zahteva MOS-a, onda je potrebno da da izjavu o tome i obavesti granski sportski savez kojem pripada.

Rok za dostavljanje ovih podataka je 27.05.2014. godine. Podaci treba da se dostave granskom sportskom savezu.