Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

Godišnji porez na dohodak za 2020. godinu (porez na „extra“ dohodak)

Godišnji porez građana na dohodak za 2020. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 17.05.2021.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2020. godine ostvarili kalkulisani neto dohodak (prihod po različitim osnovama) veći od  2.987.424,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se najčešće u PPP-PO potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2020.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda domaće pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01. godine za prethodnu godinu.

Ovaj porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Srbiji i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Srbiji).

Godišnji neto prihod preduzetnika koji vodi poslovne knjige, umanjen za porez na prihode od samostalne delatnosti plaćen na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode, a razlika ulazi u dohodak za oporezivanje.

Paušalno utvrđena osnovica iz rešenja Poreske uprave dobijenih u e-poresko sadnuče, umanjena za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti, paušalno oporezovanog preduzetnika, plaćene na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.

Read more

Usluga – evidentiranje stvarnog vlasnika u APR

Постојећи регистровани субјекти су дужни да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године.

Агенција за привредне регистре подносиће надлежном Прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка против правних лица и њихових заступника који не евидентирају стварног власника.

Новооснована правна лица која имају обавезу евидентирања, у року од 15 дана од дана оснивања треба да изврше обавезу евидентирања стварног власника.

Агенција Адвисер пружа услугу Евидентирања стварног власника у АПР.

Наши клијенти су са територије целе Србије, односно поступак евидентирања стварног власника је могућ на даљину, без доласка у Београд.

За додатне информације, можете послати мејл на office@adviser.rs или нас позвати на следеће број телефона: 011/4064-035.

Read more

Spisak najvećih poreskih dužnika

Poreska uprava Republike Srbije (PU) objavila je novi, ažurirani spisak najvećih poreskih dužnika na dan 26.3.2014. godine. Spisak je objavljen u .pdf formatu i to u više dokumenata, a što otežava obradu i pretragu ovih podataka. Nesumnjivo je da ovi podaci mogu biti od pomoći u poslovanju, naročito onim subjektima koji posluju ili treba da započnu poslovni odnos sa najvećim poreskim dužnicima. Upravo vođeni tim motivima, dostavljeni spisak smo prebacili u .xlsx format kako bi korišćenje ovih podataka bilo olakšano.

Spisak najvećih poreskih dužnika nalazi se u delu sajta Dokumenti i može se preuzeti klikom na LINK.

Read more

Obaveštenje svim sportskim udruženjima – Evidenciona prijava MOS

Поштовани,

према новом допису МОС-а, опомињу се сва спортска удружења која до сада нису подносила или слала Евиденциону пријаву у МОС, да то обаве до 8.новембра.

http://www.mos.gov.rs/вести.267.html

Одвојено од овога се преко интернета попуњава Евиденциона пријава за Републички завод за спорт, која је прилично исте садржине. Та пријава се попуњава тек што стигне поштом њихов захтев за евидентирање са лозинком.

Не знамo који је разлог њихове неусаглашености и размене података, али препоручујемо да сви који до сада нису, обавезно поднесу и пријаву за МОС.

Спортска удружења која су подносила РЗЗС пријаву преко интернета, могу искористити податке са

те пријаве коју су поднели, а требало би да имају сачувану копију у електронсккој варијанти. Остали подаци се добијају из фактичког стања у удружењу, као и основних докумената удружења.

Попуњена пријава са пратећом захтеваном документацијом се подноси или шаље на адресу:

Министарство спорта и омладине,
Булевар Михајла Пупина 2,
11000 Београд.

Read more

Dodela bespovratnih sredstava za brzorastuća MSP

Ministarstvo finansija i privrede putem Nacionalne agencije za ragionalni razvoj oglasilo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim i brzorastućim malim i srednjim preduzećima (MSP).

Ukupna raspoloživa sredstva za relizaciju ovog Programa iznose 40.000.000,00 RSD. Prema navodima iz Programa, cilj je da se podrži jačanje inovativnosti brzorastućih MSP, preduzetnika i zadruga, radi povećavanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

1) Razvoj novog proizvoda ili usluge

2) Značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge

3) izrada industrijskog dizajna/redizajna proizvoda

4) izrada dizajna nove ambalaže proizvoda/usluge

5) marketing planiranja razvoja proizvoda/usluge

6) poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje

7) standardizaciju proizvodnje

8) nabavka specijalizovanih softverskih paketa

9) specijalizovana obuka

10) poslovi konsaltinga

11) izrada projektne dokumentacije

Uslovi konkursa su propisane u konkursnoj dokumentaciji i mogu se pogledati na sajtu Nacionalne agencije za regionalni razvoj (LINK)

 

Read more