Godišnji porez građana na dohodak za 2020. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 17.05.2021.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2020. godine ostvarili kalkulisani neto dohodak (prihod po različitim osnovama) veći od  2.987.424,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se najčešće u PPP-PO potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2020.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda domaće pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01. godine za prethodnu godinu.

Ovaj porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Srbiji i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Srbiji).

Godišnji neto prihod preduzetnika koji vodi poslovne knjige, umanjen za porez na prihode od samostalne delatnosti plaćen na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode, a razlika ulazi u dohodak za oporezivanje.

Paušalno utvrđena osnovica iz rešenja Poreske uprave dobijenih u e-poresko sadnuče, umanjena za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti, paušalno oporezovanog preduzetnika, plaćene na te prihode, ulazi u dohodak za oporezivanje.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.