Поштовани,

према новом допису МОС-а, опомињу се сва спортска удружења која до сада нису подносила или слала Евиденциону пријаву у МОС, да то обаве до 8.новембра.

http://www.mos.gov.rs/вести.267.html

Одвојено од овога се преко интернета попуњава Евиденциона пријава за Републички завод за спорт, која је прилично исте садржине. Та пријава се попуњава тек што стигне поштом њихов захтев за евидентирање са лозинком.

Не знамo који је разлог њихове неусаглашености и размене података, али препоручујемо да сви који до сада нису, обавезно поднесу и пријаву за МОС.

Спортска удружења која су подносила РЗЗС пријаву преко интернета, могу искористити податке са

те пријаве коју су поднели, а требало би да имају сачувану копију у електронсккој варијанти. Остали подаци се добијају из фактичког стања у удружењу, као и основних докумената удружења.

Попуњена пријава са пратећом захтеваном документацијом се подноси или шаље на адресу:

Министарство спорта и омладине,
Булевар Михајла Пупина 2,
11000 Београд.