Постојећи регистровани субјекти су дужни да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године.

Агенција за привредне регистре подносиће надлежном Прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка против правних лица и њихових заступника који не евидентирају стварног власника.

Новооснована правна лица која имају обавезу евидентирања, у року од 15 дана од дана оснивања треба да изврше обавезу евидентирања стварног власника.

Агенција Адвисер пружа услугу Евидентирања стварног власника у АПР.

Наши клијенти су са територије целе Србије, односно поступак евидентирања стварног власника је могућ на даљину, без доласка у Београд.

За додатне информације, можете послати мејл на office@adviser.rs или нас позвати на следеће бројеве телефона: 011/4064-035 и 060/7300-116.