Poreska uprava Republike Srbije (PU) objavila je novi, ažurirani spisak najvećih poreskih dužnika na dan 26.3.2014. godine. Spisak je objavljen u .pdf formatu i to u više dokumenata, a što otežava obradu i pretragu ovih podataka. Nesumnjivo je da ovi podaci mogu biti od pomoći u poslovanju, naročito onim subjektima koji posluju ili treba da započnu poslovni odnos sa najvećim poreskim dužnicima. Upravo vođeni tim motivima, dostavljeni spisak smo prebacili u .xlsx format kako bi korišćenje ovih podataka bilo olakšano.

Spisak najvećih poreskih dužnika nalazi se u delu sajta Dokumenti i može se preuzeti klikom na LINK.