Narodna banka Srbije objavila je na svom sajtu pregled kamatnih stopa po kojima banke računaju kamatu na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja na tekućim računima stanovništva. Obzirom da postoje velike razlike, savetujemo građane da obrate pažnju na to u kojoj banci imaju otvoren tekući račun, kao i korišćenje usluga prekoračenja na istim tim tekućim računima.

U delu sajta gde se nalaze i ostali dokumenti, objavili smo pregled kamatnih stopa (koje su bile aktuelne u februaru mesecu) po bankama.

Pregled možete preuzeti i na sledećem LINKu.