Godišnji porez na dohodak za 2019. godinu (odnosno takozvani porez na „extra“ dohodak), podnosi se elektronski ili papirno do 15.05.2020.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2019. godine ostvarili zbir dohodaka (prihoda po različitim osnovama) veći od  2.729.304,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu.

Podaci potrebni za obračunavanje poreske prijave nalaze se u PO-PPP potvrdama, izveštajima o svim Zakonom definisanim naplaćenim dohocima u 2019.godini, koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2020. godine za prethodnu godinu.

Poresku prijavu može podneti i knjigovođa u ime obveznika.

U okviru naših usluga, vršimo i uslugu obračunavanja i podnošenja PPDG-2R poreske prijave.