Skip to main content Skip to search

Procena najboljeg sistema oporezivanja u odnosu na poslovnu ideju

Koliko iznose poreska oslobađanja na koja imate pravo po zakonu?
Da li je obavezno isplatiti regres, naknadu za topli obrok i naknadu za prevoz radniku?
Kako se tretira plaćanja karticom preduzeća na ime privatnih potreba vlasnika?
Šta u slučaju pretplate poreza na dobit – da li postoji mogućnost povrata i šta ona znači za preduzeće?
Koji su rokovi i kazne u slučaju probijanja rokova u plaćanju PDV?
Da li je jeftinije zaposliti radnika ili angažovati zadrugara preko omladinske zadruge?

Ovo su samo neka od pitanja sa kojima se vlasnici i direktori preduzeća svakodnevno susreću. Naš posao je da im pomognemo u izboru poslovnih ideja, uzimajući u obzir i poreskog opterećenje koje zavisi od načina realizacije poslovne ideje. Uštede u porezima mogu biti značajne, jer su sami porezi, doprinosi i drugi parafiskalni nameti jako visoki.

Naša usluga poreskog savetovanja uključuje nekoliko koraka:

(I) Sagledavanje ukupnih poreskih obaveza preduzeća;

(II) Procena mogućih ušteda kroz izmenu uslova i načina poslovanja (naročito kod uslova prodaje);

(III) Prebacivanje poreskog opterećenje na dužnike koji probijaju ugovorene rokove;

(IV) Izrada cost-benefit analize sa stanovišta izbora vrste poreskog opterećenja.

 

Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta (LINK).