Kao i svih ranijih, i ove godine naša agencija nudi uslugu izrade završnog računa u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ponuda se odnosi na izradu završnih računa za sve oblike pravnih lica koja posluju na teritoriji Srbije, nezavisno od toga da li su u pitanju privredna ili neprivredna društva (udruženja građana). Za detaljniju ponudu, pogledajte sledeći LINK.