Obaveštavamo sve organizacije u oblasti sporta, a pre svega sportske organizacije (sportska udruženja-klubove i sportska privredna društva)
da 16.02.2017. godine ističe rok za usklađivanje sportske dokumentacije (primarno Statut i Knjiga Članova) i unutrašnjeg sportskog organizovanja, sa važećim Zakonom o sportu.

Takođe preporučujemo da blagovremeno izvršite proveru svoje sportske dokumentacije i unutrašnjeg sportskog organizovanja, prema Kontrolnim listama sportske inspekcije, koje se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva sporta i omladine.

Ispod možete pogledati sadržaj prezentacije, koja je 15.01.2017. godine održana u saradnji sa Karate Savezom Beograda, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

LINK ZA PREUZIMANJE >>> INFO ADVISER – ZAKON O SPORTU <<<

 

Za predmete koji se predaju u APR zaključno sa 17.02.2017., taksa od 2.800,00 dinara za registracionu promenu usklađenog statuta se NE plaća.

 

U okviru naše ponude, nudimo uslugu usklađivanja ili izrade statuta sportskog udruženja (kluba), sportskog društva i sportskog saveza u skladu sa novim Zakonom o sportu.

CENOVNIK

Adviser info