Na sledećem linku možete pronaći Bilten 3-4/2013 godine – LINK

U ovom broj biltena možete pronaći, između ostalog, informacije o najnovijim izmena poreskih propisa koje su stupile na snagu 30. maja 2013. godine, definicije prometa u turističkim agencijama, mišljenja ministarstva o poreskom tretmanu naplate članarina putem
vaučera i drugo.