Objavljeno je drugo izdanje

Biltena naše agencije koji možete preuzeti na našem sajtu.

U ovom broju biltena obradili smo neka od pitanja iz Zakona o sportu, kao i prihode po osnovu donacija i sponzorstava.

Bilten možete preuzeti na sledećem linku