Skip to main content Skip to search

Analiza i provera poslovnog partnera

U skladu sa potrebama na rizičnom tržištu, od 01.12.2016. godine uvodimo novu kombinovanu inovativnu uslugu u ponudu!!!

ANALIZA I PROVERA POSLOVNOG PARTNERA – ANALIZA I PROVERA KOMITENTA

Ukoliko imate sumnju u dobijene poslovne informacije, poslovno stanje potencijalnog ili postojećeg poslovnog partnera ili želite da proverite da li vlasnik ili direktor ima vlasništvo/zastupništvo i u drugim firmama, a želite da smanjite rizik pri uspostavljanju tekuće ili nove saradnje, ugovaranja novih poslova, uplate novca za ugovorenu robu ili usluge, imamo rešenje!

Kombinovanjem stručnog znanja, specijalnih analitičkih excel modela i dostupnih podataka, pružićemo vam sve potrebne informacije koje su vam potrebne radi donošenja manje rizičnih poslovnih odluka i izbora manje rizičnih poslovnih partnera.

Usluga podrazumeva sve ili pojedine stavke sa sledeće liste:

  • Ocena boniteta / poslovnog zdravlja poslovnog partnera u prethodnim godinama – na osnovu zvaničnih godišnjih finansijskih izveštaja, a primenom naših excel modela;
  • Izračunavanje pokazatelja likvidnosti, poslovne aktivnosti, upravljanja dugom, rentabilnosti, tržišne aktivnosti i izveštaja o novčanim tokovima – na osnovu zvaničnih godišnjih finansijskih izveštaja, a primenom naših excel modela;
  • Platni promet – spisak aktivnih i ugašenih tekućih računa kod svih domaćih poslovnih banaka;
  • Platni promet – aktuelne i prethodne blokade računa – detaljan pregled iznosa i perioda blokada tekućih računa kod svih domaćih poslovnih banaka;
  • Suđenja – spisak aktuelnih i prethodnih sudskih sporova koji se vode pri bilo kom domaćem sudu;
  • Provera povezanih pravnih lica/preduzetnika – na osnovu vlasništva (osnivač, član) ili na osnovu zastupništva (zastupnik, direktor, preduzetnik);
  • Aktuelni podaci prema svim registrima Agencije za privredne registre (osnovni podaci, pravna forma, vlasništvo, zastupništvo, ogranci, oglasi, zabeležbe, specijalni sekundarni registri);
  • Aktuelni podaci prema registru Poreske Uprave (osnovni podaci, PDV evidencije, ovlašćena lica).

 

Ne oklevajte da nas kontaktirate, jer poslovna reputacija i izvesnost u poslovanju, nema cenu!

Za dodatne informacije možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas kontaktirajte preko sajta (LINK).