Od 1.1.2018. godine počinje primena obaveze računanja akciza i lepljenja akciznih markica na kafu proizvodenu u Srbiji. Do sada je postojala obaveza da se akciza plati pri uvozu, a sada se uvodi i dodatno plaćanje akcize za kafu koja se preradi nakon uvoza. Svi proizvođači kafe treba da se upišu u Registar proizvođača kafe koji se vodi kod Poreske uprave – Centrale. Takođe, uz podnošenje zahteva za upis u Registar, proizvođači su u obavezi i da (pismeno) obaveste filijalu Poreske uprave na podrčuju koje imaju pogon za proizvodnju i preradu kafe.

Akcize se računaju samo i isključivo na kafu koja je uvezena od 1.1.2018. godine, što znači da se zalihe kafe proizvedene (i uvezene) do 31.12.2017. godine, u momentu prodaje u 2018. godini neće oporezovati akcizom.