Skip to main content Skip to search

Obračun zarada

Ukoliko vam je potreban izdvojen obračun zarada, ne samo zbog pouzdanost i stručnosti, već i zbog čuvanja tajnosti, mi vam nudimo naše usluge za obavljanje ovog posla.

Naša usluga pružanja obračuna zarada, odnosno ličnih primanja fizičkih lica uključuje sledeće poslove:

  • Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike (neto, bruto, porezi i doprinosi), obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana i predaju svih poreskih prijava koje idu uz obračun i to u roku i na način predviđen zakonom;

  • Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;

  • Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);

  • Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;

  • Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti kod primanja fizičkih lica;

  • Vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svrhu izrade M-4 i PPP obrazaca;

  • kao i druge aktivnosti vezano za obračun i evidentiranje zarada zaposlenih koje obavljaju unutar jedne organizacije.