Skip to main content Skip to search

Knjigovodstvo prilagođeno klijentu

Osnovna knjigovodstvena pravila su univerzalna, ali način rada svakog našeg klijenta je poseban, što podrazumeva i naše prilagođavanje potrebama i načinu rada naših klijenata.

ADVISER je uspostavio takvu tehnologiju rada, da omogućava fleksibilan pristup u saradnji sa klijentom, i to posebno:

  1. Kod dostavljanja dokumentacije: klijenti imaju opciju da biraju da li će dokumentaciju da dostavljaju putem našeg on-line sistema eARP, putem mejl, poštom ili lično na adresu naše agencije;

  2. Za potrebe izveštavanja – zajedno sa klijentom dogovaramo formu i učestalost dostavljanja izveštaja, prilagođenih potrebama klijenta;

  3. Prema zahtevu klijenta, utvrđujemo rokove podnošenja poreskih prijava i dostavljanja naloga za isplatu zarada i poreza i doprinosa na zarade;

  4. Obavljanje određenih administrativnih poslova – nudimo mogućnost klijentu da iste preuzmemo kao svoju obavezu, a tu posebno ističemo: obavljanje usluga elektronskog plaćanja (svih ili samo poreza i doprinosa); navođenje naše adrese za prijem pošte; pružanje svih vrsta pravnih usluga i slično;

  5. Preuzimanje komunikacije sa bankama i drugim finasijskim institucijama vezano za pregovaranje oko uzimanja kredita, opreme na lizing i slično;