Skip to main content Skip to search

Administrativne usluge

Pored knjigovodstvenih, ADVISER nudi i razne vrste administrativnih usluga bez kojih se ne može zamisliti kvalitetno obavljanje posla.

Neke od usluga koje posebno izdvajamo:

  • Obavljanje elektronskog plaćanja za klijente (e-bank) (samo poreza i doprinosa, ili celokupnog plaćanja)

  • Pisanje ugovora, odluka i drugih akata vezanih za radne odnose i administrativno uređenje subjekta
  • Pravno savetovanje i zastupanje (pred sudovima, poreskim organima i slično)

  • Komunikacija sa bankama i drugim finansijskim institucijama vezano za ugovaranje kredita, lizing opreme i slično