Skip to main content Skip to search

Administrativne usluge

Pored knjigovodstvenih, ADVISER nudi i razne vrste administrativnih usluga bez kojih se ne može zamisliti kvalitetno obavljanje posla.

Neke od usluga koje posebno izdvajamo:

  • Obavljanje elektronskog plaćanja za klijente (samo poreza i doprinosa, ili celokupnog plaćanja)

  • Elektronska pisarnica sa adresom za prijem pošte, gde sva dokumentacija koja glasi na klijenta stiže na našu adresu, a zatim je mi skeniramo, postavljamo na portal elektronske pisarnice eARP i zatim arhiviramo

  • Pisanje ugovora, odluka i drugih akata vezanih za radne odnose i administrativno uređenje subjekta

  • Pravno savetovanje i zastupanje (pred sudovima, poreskim organima i slično)

  • Komunikacija sa bankama i drugim finansijskim institucijama vezano za ugovaranje kredita, lizing opreme i slično