Objavljeno je novo izdanje biltena i to prvo u 2014. godini. U biltenu 1/2014 obrađena su ključna pitanja vezana za poslovanje i način rada turističkih agencija.

Bilten se nalazi u delu sajta gde su objavljeni i drugi dokumenti.

LINK

za preuzimanje.