Skip to main content Skip to search

Osnivanje udruženja građana

Udruženja građana predstavljaju jedan od najčešćih oblika organizovanog delovanja građana/pravnih lica radi ostvarenja određenih zajedničkih, društvenih ciljeva. Naša agencija pruža usluge pri osnivanju (savetovanje i celokupan postupak osnivanja i registracije) udruženja građana, kao i računovodstvenom i poreskom savetovanju, a što uključuje i klasične knjigovodstvene usluge.

 • Na osnovu dostavljenih informacija i planiranih aktivnosti, proveravamo dostupnost i ispravnost željenog naziva udruženja u APR
 • Pomoć pri izboru adekvatne šifre delatnosti
 • Pomoć pri izboru adekvatne šifre privredne delatnosti
 • Prema željenim ciljevima, dajemo savet i ideje za što preciznije formulisanje članova statuta

Dokumenta koja izrađujemo/popunjavamo:

 1. Osnivački akt
 2. Zapisnik sa osnivačke skupštine
 3. Odluke o izboru i imenovanju zastupnika udruženja
 4. Statut
 5. Prijava za osnivanje
 6. Prijava za registraciju naziva (opciono)
 7. Uplatnice za potrebne APR takse
 8. OP obrazac

Ukoliko želite, postupak fizičkog odnošenja/predaje dokumentacije u Agenciju za privredne registre takođe radimo mi, dok rešenje o osnivanju kao i dodeljeni PIB, stižu na Vašu zahtevanu adresu. Takođe, možemo Vam pomoći pri izboru budućeg izgleda pečata kao i njegovoj izradi nakon osnivanja, po najpovoljnijoj ceni, u saradnji sa poznatim i proverenim poslovnim partnerom koji se bavi izradom pečata.

Cena naše usluge iznosi 10.000  RSD.

– TABELARNI PREGLED TROŠKOVA OSNIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA –

Vrsta troška, Iznos u RSD

APR taksa, 4.900

Overa kopije lične karte kod notara (po zastupniku), 360

Izrada pečata (i štambilja) (okvirno), 1.700

Overa OP obrasca kod notara (jednog zastupnika – po primerku), 360

Otvaranje računa u banci – besplatno (dodatne bankarske usluge se plaćaju), 0

Cena naše usluge, 10.000

TOTAL, 17.320

 

Uz uslugu osnivanja dobićete i VAŽNE savete i informacije vezane za početak poslovanja koje će biti u skladu sa Zakonom o udruženjima i Zakonom o računovodstvu.

Klijentima će se po potrebi obezbediti primeri prateće dokumentacije potrebne za ispravno poslovanje, a to su Knjiga odluka, Pravilnici, Memorandum i sl.

Klijentima se daju i upustva za dobijanje / kupovinu kvalifikovanog elektronskog setifikata, koji je potrebno da zastupnik poseduje radi potpisivanja finansijskih izveštaja.

 

Naši klijenti su sa teritorije cele Srbije, odnosno postupak osnivanja i pružanja knjigovodstvenih usluga je moguć na daljinu, bez dolaska u Beograd.

Za dodatne informacije, možete poslati mejl na office@adviser.rs ili nas pozvati na sledeće brojeve telefona: 011/4064-035 i 060/7300-116.