Preduzetnici koji vode poslovne knjige (koji nisu paušalci), imaju mogućnost da najkasnije
do 31.1.2014. godine dostave obaveštenje Poreskoj upravi (u slobodnoj formi) da li se opredeljuju da u toku 2014. godine isplaćuju ličnu zaradu. Ukoliko izaberu ovu opciju, u obavezi su da ovaj način isplate lične zarade vrše sve do kraja tekuće godine. Mogućnost promene načina isplate lične zarade stiču u decembru 2014. godine.