• office@adviser.rs | +381 11 40 46 035

Dokumenti

DOKUMENTI

OZNAKA/SKRAĆENI NAZIV PUNI NAZIV DOKUMENTA LINK ZA PREUZIMANJE
KUF Knjiga ulaznih faktura PREUZMI
KIF Knjiga izlaznih faktura PREUZMI
KPO Knjiga za paušalne obveznike PREUZMI
KO Knjiga odluka PREUZMI
KEPTP Knjiga evidencije prodatih turističkih putovanja PREUZMI
KEU Knjiga evidencije ugovora PREUZMI
KD Knjiga delovodnika – delovodnik PREUZMI
Obrasci za završni račun Finansijski izveštaji PREUZMI
Obrasci za završni račun za druga pravna lica Finansijski izveštaji za DPL PREUZMI

BILTENI

BROJ BILTENA GODINA LINK ZA PREUZIMANJE
Bilten 1 2013 PREUZMI
Bilten 2 2013 PREUZMI
Bilten 3/4 2013 PREUZMI
Bilten 5 2013 PREUZMI
Bilten 1 2014 PREUZMI

IZVEŠTAJI DRŽAVNIH ORGANA BITNI ZA POSLOVANJE

NAZIV DOKUMENTA GODINA IZVOR LINK ZA PREUZIMANJE
Kamatne stope II/14 (.pdf) 2014 NBS PREUZMI
Spisak najvećih poreskih dužnika na dan 26.03.14 (.xls) 2014 PU PREUZMI

PROPISI AKTUELIZOVANI SA POSLEDNJIM IZMENAMA

NAZIV DOKUMENTA BROJ S.G. DATUM POSLEDNJE IZMENE LINK ZA PREUZIMANJE
Zakon o porezu na dobit pravnih lica (.pdf) 142/2014 25.12.2014. PREUZMI