• office@adviser.rs | +381 11 40 46 035

Info – Zakon o sportu 2016, >>ističe rok za usklađivanje<<

Obaveštavamo sve organizacije u oblasti sporta, a pre svega sportske organizacije (sportska udruženja-klubove i sportska privredna društva) da 16.02.2017. godine ističe rok za usklađivanje sportske dokumentacije (primarno Statut i Knjiga Članova) i unutrašnjeg sportskog organizovanja, sa važećim Zakonom o sportu. Takođe preporučujemo da blagovremeno izvršite…

read more
Izrada završnog računa za 2016. godinu

Kao i svih ranijih, i ove godine naša agencija nudi uslugu izrade završnog računa u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ponuda se odnosi na izradu završnih računa za sve oblike pravnih lica koja posluju na teritoriji Srbije, nezavisno od toga da li su u pitanju…

read more
Nova pravila o plaćanju turističkih aranžmana

Od 18.11.2016. godine počinje sa primenom novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku kojim se reguliše način plaćanja turističkih putovanja koji se…

read more
Obavezna članarina PKS od 01.01.2017. godine

Od 01.01.2017. godine, saglasno novom Zakonu o Privrednoj komori, postoji obaveza određene kategorije privrednih subjekata upisanih u Registar Agencije za privredne registre (APR) da plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije. Kategorije privrednih subjekata koji imaju obavezu plaćanja članarine PKS su: 1. Prva grupa – članovi koji…

read more
Platni promet u bankam dobija konkurenciju

Krajem 2015. godine Narodna Skupština usvojila je dva sistemska zakona: Zakon o platnim uslugama (ZPU) i Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju delatnost (ZOP). Ovim zakonima omogućeno je obavljanje plaćanja i putem elektronskog novca (putem mobilnog telefona i interneta).…

read more

O nama

Dobrodošli na sajt knjigovodstvene agencije ADVISER RAČUNOVODSTVO I POREZI DOO koja se bavi pružanjem usluga iz oblasti računovodstva, finansija i poreza, i to: privrednim društvima, preduzetnicima i udruženjima građana/sportskih udruženjima.

SAZNAJ VIŠE