• office@adviser.rs | +381 11 40 46 035

Obavezna članarina PKS od 01.01.2017. godine

Od 01.01.2017. godine, saglasno novom Zakonu o Privrednoj komori, postoji obaveza svih privrednih subjekata upisanih u Registar Agencije za privredne registre (APR) da plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije. Još uvek nije propisan iznos jedinstvene članarine, a do sada (dok je bila dobrovoljna) je postojala u…

read more
Tromesečni PDV obveznici od 1.1.2017. postaju mesečni

Od 1.1.2017. godine počinju sa primenom izmene i dopune Zakona o PDVu iz oktobra 2015. godine kojim se uvode novine u podnošenju poreskih prijava poreza na dodatu vrednost. Od januara 2017. godine svi PDV obveznici će postati mesečni, odnosno imaće obavezu da podnose PDV prijave…

read more
Platni promet u bankam dobija konkurenciju

Krajem 2015. godine Narodna Skupština usvojila je dva sistemska zakona: Zakon o platnim uslugama (ZPU) i Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju delatnost (ZOP). Ovim zakonima omogućeno je obavljanje plaćanja i putem elektronskog novca (putem mobilnog telefona i interneta).…

read more
Izmene zakona o turizmu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o turizmu koje su objavljene u “Službenom glasniku RS” broj 84/2015 od 06.10.2015. godine. Izmene i dopune su dosta značajne, tako da je zakonodavac predvideo rok za usaglašavanje sa ovim izmenama i dopunama. Predviđeno je…

read more
Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U Službenom glasniku RS broj 142 od 25.12.2014. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se primenjivati u obračunu poreza za 2014. godinu. Ovo nije prvi put da Ministarstvo finansija šalje u Narodnu skupštinu predloge za izmenu…

read more

O nama

Dobrodošli na sajt knjigovodstvene agencije ADVISER RAČUNOVODSTVO I POREZI DOO koja se bavi pružanjem usluga iz oblasti računovodstva, finansija i poreza, i to: privrednim društvima, preduzetnicima i udruženjima građana/sportskih udruženjima.

SAZNAJ VIŠE